Un soci recupera una fletxa de bronze durant la 12ª Concentració-Competició

El diumenge 16 de juny durant la 12a competició un soci va recuperar una fletxa del període ibèric-romà i la va donar a la organització.
Des de ADC hem entregat la fletxa al Ajuntament de Talamanca que la enviarà a Cultura per a la seva custodia i futur estudi arqueològic.
Donar les gràcies al soci Sergiy per aquest gest! Noticies aixi són les que fan gran el nostre hobby!